Projektová činnost:

1. Projektová činnost v oboru pozemních staveb

2. Zajištění subdodávek projektových prací v profesích
:

 • statika
 • vytápění
 • zdravotní instalace
 • elektroinstalace
 • vzduchotechnika
 • požárně bezpečnostní řešení
 • rozpočet stavební části

3. Zajištění dalších subdodávek

 • geologický průzkum
 • radonový průzkum
 • výškopisné a polohopisné zaměření stavebních
  pozemků a stávajících objektů
 • studie oslunění, zastínění
 • hluková studie

Inženýrská činnost:

Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení

 

 


       O společnosti

       Projektová a inženýrská
       činnost

       Reference

       Kontakt