O společnosti

Rok založení: 1998

Společníci: Ing. Josef Kuřátko - autorizovaný inženýr
                 Ing. Eduard Navara - autorizovaný inženýr

Zaměření společnosti: Projektová a inženýrská činnostAteliér D.N.A. zhotovuje a zajišťuje vypracování všech fází
projektové dokumentace občanských a bytových staveb,
včetně předprojektové přípravy.
Našim klientům nabízíme obstarání dokladů a vyjádření
veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro
vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení.

 


       O společnosti

       Projektová a inženýrská
       činnost

       Reference

       Kontakt