Referenční projekty :


OÚ Borek
    Sportovní areál Borek

Speciální školy pro sluchově postižené Č. Budějovice
    Přístavba internátu
    Půdní vestavba pro autistické žáky
    Rekonstrukce školní kuchyně
    Oprava fasády

E.ON a.s. Česká republika
    Oprava budovy rozvodny západ Č. Budějovice
    Celková oprava budovy rozvodny sever Č. Budějovice
    Nástavba, oprava střechy a oprava fasádního pláště
    budovy rozvodny západ Č.Budějovice
    Nástavba střechy budovy spínací stanice Č. Budejovice

Edikt a.s. Č. Budějovice
    Budova měnírny MR4 Č. Budejovice
    Vestavba kanceláří do skladové haly Agrozet a.s., Č. Bud.

Lady Marmelade Chelčice
   Přístavba skladovací haly a sociálního traktu, Chelčice

Policie České republiky
    Rekonstrukce služebny, Větřní
    Rekonstrukce služebny, Jistebnice u Tábora

Vojenská ubytovací správa Č. Budějovice
    Výstavba digitální ústředny, Boletice
    Rekonstrukce ubytovny, Podvoří (VP Boletice)

Spolupráce s Ing.arch. J. Kročákem
    Rekonstrukce domu Hroznová ul., Č. Budějovice
    RD Kadet, Pelhřimov
    Rekonstrukce a dostavba internátu DDÚ, Praha - Michle
    Bytový dům, Riegrova 49, Č. Budějovice
    Lázně Lavana - ubytovací objetky, Třeboň

Spolupráce s Ing.arch. S. Šrotem
    Administrativní budova Isotherm s.r.o., Kaplice

Spolupráce s Ing.arch. M. Timrem
    Dům s pečovatelskou službou, Týnec nad Vltavou
    RD - Kamenný Újezd,
    RD - Staré Hodějovice,
    RD - Šumavská ul. Č. Budějovice
    Rekonstrukce a půdní vestavba Teologické fakulty JčU
    Rekonstrukce menzy Teologické fakulty JčU

Spolupráce s Ing.arch. P. Žížalou
    Nástavba samoobsluhy Jelen, Suché Vrbné
    Provozní areál Rožnov, Lidická ul., Č. Budějovice
    Přestavba kulturního domu, Suché Vrbné

Rodinné domy
    cca 50 rodinných domů

 Isotherm Kaplice

Isotherm Kaplice

Sportovní areál Borek

Přístavba internátu

RD Borek

RD Staré Hodějovice

RD Borek

Lady Marmelade Chelčice

E.ON a.s. rozvodna západ

       O společnosti

       Projektová a inženýrská
       činnost

       Reference

       Kontakt